- Optuženi Mensur Tahirović tereti se da je, u svojstvu direktora i odgovorne osobe bez ograničenja, u preduzeću "Modatex" d.o.o. Sarajevo, u poslovnoj 2016. godini, sa namjerom umanjivanja i izbjegavanja plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV), propisanog poreznim zakonodavstvom u BiH, sebi i drugim osoba, izdavao fakture, kojima je  za više desetina puta umanjivao vrijednost navodno prometovane robe, znatno niže od nabavne vrijednosti - navodi se u saopćenju Tužilaštva BiH.

Optuženi se tereti da je tako nezakonito umanjio poreznu osnovicu, te je na taj način obračunao i manje prijavio izlazni PDV u 2016. godini u ukupnom iznosu od 72.218,00 KM, za koji iznos je oštetio budžet Bosne i Hercegovine.

- Optužena pravna osoba "Modatex" d.o.o. Sarajevo, tereti se da je u svojstvu pravne osobe raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 72.218,00 KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario Mensur Tahirović. Optuženi se terete da su u namjeri izbjegavanja plaćanja davanja propisanim poreznim zakonodavstvom BIH, podnijeli poresku prijavu neistinitog sadržaja te počinili krivično djelo porezna utaja ili prijevara - dodaje se u saopćenju.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.