Optuženi se terete da su, zajedno i po prethodnom dogovoru na lokalitetu Ekonomija, općina Bratunac, za novčanu naknadu od 350 eura, izvršili krijumčarenje deset ilegalnih migranata, državljana Afganistana i Irana, sa teritorije Republike Srbije na područje Bosne i Hercegovine, među kojima je bilo šest maloljetnih osoba, znajući da krijumčarene osobe - migranti ne ispunjavaju uvjete za zakonit boravak u Bosni i Hercegovini, niti uslove za zakonit prelazak državne granice BiH.

Krijumčarenje je izvršeno 4. aprila 2022. godine preko rijeke Drine, korištenjem gumenog čamca, a optužene su otkrili i uhapsili policijski službenici Granične policije BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi se terete da su postupili suprotno članu 6. Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem, članu 7. Zakona o graničnoj kontroli i članu 8. Zakona o strancima i to svjesno i znajući da krijumčareni migranti nemaju vlastite važeće putne isprave i da ne ispunjavaju uvjete za zakonit boravak na području BiH.

Opuženi se terete da su počinili krivično djelo krijumčarenje ljudi, a optužnica je upućena na potvrđivanje Sudu BiH.