Optuženi, inače nastanjen u Mostaru, tereti se da je, u namjeri sticanja nezakonite imovinske koristi, iskoristio težak položaj migrantice, samohrane majke sa područja Irana sa malodobnim djetetom starosti 3 godine, koja je boravila u BiH.

Prema optužnici Ebrahimi se tereti da je od žrtve uzeo novac u iznosu od 2.000 eura, kako bi navodno osigurao njen transport prema zemljama EU, nakon čega je, iskoristivši njezin težak položaj, neznanje jezika i situaciju u kojoj se nalazi, prijetnjama po život i zdravlje žrtve i njezina djeteta, primoravao oštećenu da protiv svoje volje radi različite fizičke i kućanske poslove vezane za održavanje stanova i prostorija, u koje je smještao ilegalne migrante radi njihovog daljeg krijumčarenja prema zemljama EU.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.