Oni se terete da su od kraja 2019. do kraja 2021. godine, postupajući u okviru zajedničkog plana i međusobnog dogovora, a radi stjecanja nezakonite imovinske koristi izvršenjem više krivičnih djela, postali pripadnici grupe za organizovani kriminal i djelovali na području BiH, Srbije, Crne Gore, kao i zemalja EU-a, te činili krivična djela organiziranog kriminala, neovlaštenog prometa opojnim drogama i pranja novca.

U optužnici se navodi da su optuženi, komunicirajući putem zaštićenih aplikacija, dogovarali realizaciju izvršenja krivičnih djela, te krijumčarenje, prevoz, sakrivanje i dalji transport prema zemljama EU-a, kao i plasman na ilegalnom narkotržištu na području Bosne i Hercegovine velikih količina opojne droge marihuana-skunk.

Drogu su krijumčarili najčešće u količinama od oko 100 kilograma, koje su krijumčarene na područje Hrvatske, Njemačke, Holandije i Poljske, radi plasmana na ilegalnom narkotržištu u tim državama, za što su dobijali velike količine novca koje su koristili za kupovinu nekretnina i skupocjenih motornih vozila, te tako prali novac.

- U okviru optužnice zatraženo je oduzimanje nezakonite imovinske koristi u vrijednosti većoj od 300.000 KM. Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem više od 20 svjedoka i stručnih vještaka, kao i prilaganjem više desetaka dokaznih materijala - saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.