U uvjetima nepostojanja ministra zdravstva, kao i pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu, premijer Mario Nenadić sazvao je ovu sjednicu, te donio ovakvu odluku sa ostalim članovima Vlade i na prijedlog Kriznog štaba, u čijem sastavu su čelnici zdravstvenih ustanova sva tri nivoa zdravstvene zaštite i ključnih bolničkih odjeljenja, kao i Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Privremeni izolatorij će biti stavljen u funkciju (oformljen i spreman za rad) do kraja naredne sedmice, a služit će za izolaciju zaraženih osoba sa lakšom kliničkom slikom koje ne zahtijevaju bolničko liječenje, a koji nemaju mogućnosti za izolaciju u kućnim uslovima.

Ovaj izolatorij se formira za slučaj potrebe zbrinjavanja većeg broja oboljelih u KS, shodno aktu Federalnog ministarstva zdravstva i Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a do stavljanja u funkciju Covid-izolatorija pri JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš", odnosno dok se ne završi rekonstrukcija prostora bivšeg Armijskog garnizonskog centra.

Nadzor nad  radom i funkcionisanjem privremenog izolatorija vršit će JU "Dom zdravlja KS".

Na sjednici je dogovoreno da se paralelno sa aktivnostima na uspostavljanju privremenog izolatorija, odmah stave u funkciju i počnu popunjavati svi raspoloživi bolnički kapaciteti u Kantonu Sarajevo za smještaj i liječenje srednje teških i teških covid-pacijenata.

Dogovoreno je da će se nakon popune trenutnih kapaciteta u Klinici Podhrastovi početi popunjavati kapaciteti u Općoj bolnici, koja je obezbijedila 30 kreveta za prijem covid-pacijenata. Nakon toga će se ići na popunu svih dodatnih bolničkih kapaciteta. Klinički centar i Opća bolnica izvijestit će Vladu koji su to dodatni bolnički kapciteti za prijem covid-pacijenata, a koji nece ugroziti liječenje drugih pacijenata.

Sve zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo će dati na raspolaganje zdravstveni i drugi kadar za formiranje timova koji će biti angažirani u privremenom izolatoriju. Vlada KS je, također, putem JU "Služba za zapošljavanje KS" obezbijedila 82 zdravstvena radnika, odnosno ljekara i medicinska tehničara za potrebe privremenog izolatorija, kroz Program aktivnih mjera politika zapošljavanja.

Vlada će u saradnji UNDP-jem osigurati uređenje prostora u skladu sa zdravstvenim i drugim standardima za boravak pacijenata i rad zdravstvenog i drugog pomoćnog osoblja, a koje će izraditi Krizni štab. Za koordinaciju ovim aktivnostima zaduženo je Ministarstvo zdrvastva KS koje će o tome redovno izvještavati Vladu.

Na sjednicama je razmatrano i stanje u vezi sa trenutno raspoloživim kapacitetima za obavljanje testiranja na koronavirus, odnosno PCR testova i uređaja, osoblja za rad na testiranjima, kao i drugih raspoloživih laboratorijskih kapaciteta u Kantonu Sarajevo.

Uvažavajući činjenicu da trenutno postoji veći broj neobrađenih testova u domovima zdravlja, Vlada je naložila da se hitno kontaktiraju sve privatne, kao i javne zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo sa registrovanim certificiranim laboratorijama, radi njihove mobilizacije u obavljanju testiranja i ubrzanju te procedure.

Vlada KS je naložila Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da, kao hitnu i privremenu mjeru, u skladu sa važećim zakonima o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, sklopi ugovore sa svim certificiranim laboratorijama, radi njihove mobilizacije.

Predstavnici Kriznog štaba su dali punu podršku premijeru Nenadiću i Vladi u ovim aktivnostima, kao i nastojanjima da se nastavi timski i kontinurano djelovati.

Javnosti se obratio ministar kulture i sporta Kenan Alikadić.

- Odnose na popunjavanje kapaciteta u bolnici Podhrastovi i reakaciju zdravstva po tom pitanju. Tako da će se po pitanju popunjavanja kapaciteta na Podhrastovima obezbijediti 30 smještajnih kapciteta u Općoj bolnici. Drugi se odnosi na povećan broj uzimanja brisova, obzirom da domovi zdravlja ne mogu opslužiti sve testove koji se uzimaju. Vrlo je bitno da se angažuju privatne i druge ustanove koje mogu vršiti testiranje - rekao je Alikadić. 

VEZANI TEKST - Prof.dr. Izetbegović: Pozivamo Nenadića da hitno otvori novi prostor za Covid-bolesnike, situacija je kritična!

Za lakše pacijente  je dogovoreno obezbjeđivanje izolatorija koji će biti u narednih sedam dana u Buča Potoku, tačnije u u Željezničkom školskom centru.

Ministar prostornog uređenja Faruk Kapidžić, kazao je da objekat u Buča Potoku može da primi 300-400 ljudi.

- Imamo situaciju da sada, 30 ležaja u Općoj bolnici kada se popune, ostvarit će se daljni kapaciteti, a na Kliničkom centru da se obezbijedi prostor koji može da funkcioniše a da ne ugrozi postojeći zdravstveni sistem - naveo je.

Od Opće bolnice se očekuje, dodao je, da obezbijedi još 30 ležaja, do trenutka kada će se izolatorij u okviru Opće bolnice na mjesto ambulante otvoriti, a to je otprilike oko 1. januara.

- Donijeli smo ranije odluku da će sto zdravstvenih radnika sa biroa biti povučeno i već je to urađeno. Biće obezbijeđeno još ljudi po potrebi. Koči nas moratorij i nadamo se da će Skupština odluku povuči. Debelo smo ugroženi u zdravstvenom sistemu - kazao je Kapidžić.