Službi za poslove s strancima u prošloj godini prijavljeno je 16.190 nezakonitih migranata, što predstavlja smanjenje za oko 45 posto u odnosu na 2019. godinu.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil izrazilo je njih 15.170, ali su zahtjev za azil podnijele samo 244 osobe ili 1,6 posto od ukupnog broja migranata koji su iskazali namjeru, što i dalje ide u prilog činjenici da se zloupotrebljava sistem azila.

Najviše migranata u prošloj godini je bilo iz Afganistana (4.553 – 28%), Pakistana (3.879 – 24%), Bangladeša (2.740 – 17%), Maroka (1.460 – 9%) i Iraka (675 – 4%).

Granična policija BiH je evidentirala 11.658 osoba u pokušaju ili nezakonitom prelasku državne granice, što predstavlja povećanje za 34 posto u odnosu na 2019. godinu, a najbrojniji su bili državljani Pakistana i Afganistana.

Jačanje kapaciteta Granične policije BiH, Službe za poslova sa strancima i Sektora za imigraciju Ministarstva sigurnosti, te u području azila, kao i realizacija sporazuma o readmisiji i inteziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima su ključna područja u oblasti migracija i azila.

Sigurnosni i humanitarni izazovi sa kojima se BiH suočava u ovoj migrantskoj krizi dodatno su usloženi tokom prošle godine zbog Covid-19 i rizika prenosa virusa korona među migrantima.

Informacija će biti upućena Predsjedništvu BiH i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, saopćeno je iz VMBiH.