Sporazumi su potpisani sa četiri sarajevske općine, dvije gradske: Stari Grad, Novo Sarajevo i dvije vangradske Vogošća i Ilidža, te Gradom Sarajevo, kojim je obuhvaćeno utopljavanje 53 individualna objekta i jedan objekt kolektivnog stanovanja na području općine Vogošća.

Inicijativu za transparentan i sveobuhvatan model poboljšanja energetske efikasnosti za stambene objekte na području KS pokrenuli su Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA).

Model finansiranja uspostavljen je na sistemu da općine sa 30 posto sredstava učestvuju u sufinansiraju, 10 posto izdvaja Grad Sarajevo za općine Novo Sarajevo i Stari Grad, 5 posto izdvaja Kanton Sarajevo za gradske općine, a 15 posto za vangradske. Ostatak finansiraju vlasnici objekata.

Kako je naveo ministar Kapidžić, identičan aranžman planira se i sa ostalim sarajevskim općinama, a sve s ciljem smanjenja zagađenja zraka i utroška energije za zagrijavanje, kao i za podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti, što bi trebalo rezultirati boljim uslovima života.

- Projekt se odnosi na utopljavanje individualnih objekata, a paralelno se sa EBRD-om radimo na utopljavanju javnih objekata. Sve aktivnosti dio su Zelenog akcionog plana za smanjenje zagađenja i utroška energije. Tu će ići i zakon o zabrani čvrstog goriva, kao i ostali segmenti koje Ministarstvo paralelno provodi - rekao je Kapidžić.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo je kazao da su današnjim Sporazumom predvidjeli izdvajanje oko 260.000 KM za 15 objekata individualnog stanovanja, koji su prošli na tenderu koji je objavila SERDA.

Na području općine Vogošća biće utopljeno 12 objekata individualnog stanovanja sa vrijednošću od oko 300.000 KM.

Na području Starog Grada također je planirana energetska sanacija 12 objekata individualnog stanovanja. Procijenjena vrijednost iznosi 280.000 KM.

Dogradonačelnik Grada Sarajeva Ivica Šarić istakao je da Grad sa svoje strane čini sve da doprinese projektima čiji je cilj smanjenje emisije štetnih gasova.

Faruk Cerić, program-menadžer SERDA-e rekao je da je cilj građanima pružiti mogućnosti da izvrše utopljavanje svojih objekata s ciljem smanjenja potrebne energije za zagrijavanje, posebno u zimskom periodu, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.