Ukupno je pristiglo osam ponuda i to: tri od kompanija iz Turske, dvije od kompanija iz Kine, jedna kompanija iz Indije i dva od konzorcija iz Turska i Koreje.

Direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder je istakao da danas počinje procedura izbora izvođača radova za izgradnju tunela Prenj koji je ključni objekat za završetak cijelog Koridora Vc. 

- Veliki je izazov sudjelovati u realizaciji ovakvog projekta za kojeg mnogi kažu da se može nazvati generacijskim. S obzirom na dobru pripremu projekta i urađene predradnje, vjerujem da ćemo odabrati pouzdanog izvođača radova koji će odnosom iskustva i vještina u radu, stručno i profesionalno izvršiti sve predviđene radove u očekivanoj dinamici. Tražit ćemo da rok za završetak radova i trajanje Ugovora bude pet godina kako bismo imali prostora završiti kompletan Koridor u 2028. godini - kazao je Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Tunel Prenj će biti dužine 10.450 metara. Istovremeno će se raditi dvije tunelske cijevi sa po dvije trake, u kojima će se saobraćaj odvijati jednosmjerno za svaki pravac. Osim tunela Prenj, ova dionica podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portalu tunela, pa se ukupna dužina dionice koja će se graditi povećava na 12 kilometara.

Nakon pregleda pristiglih prijava i sagledavanja svih detalja u vezi s tehničkim i finansijskim pojedinostima u odnosu na tenderom propisane kriterije završit će se postupak pretkvalifikacija, odnosno sačinit će se uža lista ponuđača koji ispunjavaju uvjete i prolaze u narednu fazu tendera. Druga faza podrazumijeva dostavljanje finansijskih ponuda pretkvalifikovanih ponuđača.

S obzirom na to da su do sada urađena brojna ispitivanja i studije ne očekuju se veće poteškoće prilikom realizacije ovog projekta. Na prvoj trećini dionice od Konjica prema Mostaru nešto su lošiji uvjeti iskopa tunela i može se očekivati jedan do dva rasjeda dok ostatak 2/3 prema Mostaru uglavnom se očekuje čvrsta stijena, navodi se u saopćenju Autocesta FBiH.

Za realizaciju ovako značajnog projekta angažovani su iskusni inžinjeri iz Austrije i Slovenije, za sve oblasti tunelogradnje i sigurnosti. Naglašena je zadaća svih sudionika u realizaciji ugovora s ciljem sigurnosti budućih učesnika u saobraćaju. Važeći standardi za ovaj tunel propisani su evropskim standardima i normama.

- Za malo više od godinu dana otkako sam na čelu JP Autoceste FBiH pokrenuli smo značajne aktivnosti, tako da ćemo u tekućoj i narednoj godini imati osam novih ugovora u vrijednosti od tri milijarde eura za novih više od 80 kilometara autoceste. Bez potpune podrške Vlade Federacije BiH, posebno premijera Novalića kao i Parlamenta FBiH, ne bismo mogli za ovako kratko vrijeme pokrenuti ovaj broj ugovora - istakao je Voloder.