Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo počelo je implementaciju projekta "Javni prijevoz", koji obuhvata sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge na dionici od "S krivine" na Marijinom Dvoru do Ilidže sa konekcijom prema željezničkoj stanici kao i okretnice na toj lokaciji, te sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju pruge kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja. Projekt podrazumijeva i obnovu voznog parka.

Kako naglašavaju iz resornog ministarstva, sve aktivnosti se provode u skladu s pravilima EBRD-a (finansijer projekta), a jedna od aktivnosti je provođenje istraživanja frekventnosti vozila javnog gradskog prijevoza kao i putnika na području KS.

U okviru tih aktivnosti vršit će se i anketiranja putnika, o čemu Ministarstvo saobraćaja želi informisati korisnike usluga javnog gradskog prijevoza uz molbu da učestvuju u anketi, radi dobivanja što kvalitetnijih rezultata istraživanja i planiranja boljih usluga prijevoza.

Anketiranje će početi danas i trajat će do 24. maja.

Ovlašteni anketari nosit će odgovarajuće akreditacije sa imenom, prezimenom i nazivom firme "WSP", koja je zadužena za provođenje istraživanja.