U Gradskoj vijećnici u Mostaru počeo je sastanak o odlagalištu komunalnog otpada na Uborku.

Na sastanak su došli mještani, aktivisti Građanske inicijative "Jer nas se tiče", predstavnici gradske vlasti te federalnog i kantonalnog ministarstva okoliša.

Iako je najavljena, na sastanak nije došla federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Mještani okolnih naselja i aktivisti Građanske inicijative "Jer nas se tiče" protekle su sedmice pet dana blokirali odlaganja otpada na Uborku.

Oni tvrde kako odlagalište od početka godine nema niti jedan validan dokument na osnovu kojega može raditi te traže njegovu sanaciju i premještanje na drugu lokaciju.