Centralna izborna komisiji BiH je danas ovjerila prijave za učešće na izborima za 59 političkih stranaka, koje u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove za ovjeru. Zbog nedostataka u prijavi, 32 političke stranke će biti obavještene o nedostacima. Rok za otklanjanje nedostataka je dva dana od dana prijema obavijesti, odnosno do ponedjeljka, 30. 05. 2022. godine do 16 sati.

Danas je Centralna izborna komisija BiH ovjerila prijave za učešće na izborima za osam neovisnih kandidata koji u potpunosti ispunjavaju zakonom propisane uslove. Zbog nedostataka u prijavi, devet neovisnih kandidata će biti obaviješteno da u ostavljenom roku otkloni nedostatke.

Odbijena je prijava jednog neovisnog kandidata za člana Predsjedništva BiH jer prijava sadrži manji broj potpisa podrške birača od Zakonom propisanog, saopćio je CIK.