U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2020, koji treba da budu održani u nedjelju, 15. novembra, podnošenje ovih listi trajati će do 17. avgusta do 16 sati.

Konačna ovjera kandidatskih listi trajata će do 11. septembra, a objava konačnih listi kandidata u službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja bit će do 1. oktobra. 

CIK je jučer, nakon što su otklonjeni ranije uočeni nedostaci ili nepravilnosti, dodatno ovjerio još 13 koalicija i jednu listu nezavisnih kandidata.

Nakon pravosnažnosti odluka, bit će objavljen konačan pregled ovjerenih političkih subjekata za učešće na lokalnim izborima.