Prema najavama srbijanskih vlasti amandmani predlažu rješenja koja će poboljšati nezavisnost i efikasnost sudske vlasti.

Do sada je Skupština Srbije birala sudije u prvi probni mandat od tri godine, a ukoliko se amandmani usvoje na današnjem referendumu, tu nadležnost bi preuzeo Visoki savjet sudstva (VSS), čiji će sastav biti promijenjen.

Visoki savjet sudstva je tijelo čija je svrha da obezbijedi nezavisnost i samostalnost sudija i sudova.

Pored šest sudija i predsednika VSS-a, najvišeg sudskog organa u Srbiji, članovi VSS-a bit će i četvoro istaknutih pravnika koji imaju više od 10 godina iskustva u pravnim poslovima, a koje će birati Skupština.

Sudije bi, ukoliko se usvoji predloženo rješenje, bile birane na stalnu funkciju.

Stranke na vlasti pozivaju građane da glasaju za promene Ustava čime bi, prema njihovom objašnjenju, bio nastavljen proces reformi pravosuđa u skladu sa standardima Evropske unije.

Vanparlamentarna opozicija ili bojkotuje referendum ili poziva građane da izađu i glasaju protiv prijedloga koji bi, prema njihovoj ocjeni, pojačao uticaj politike na pravosuđe.