Istovremeno, sredstva za ove namjene još nisu osigurana imajući u vidu da nije urađen budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, niti postoji ikakva privremena odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja se odnosi na osiguranje novca.

VEZANI TEKST - Do kada CIK mora imati novac da bi Opći izbori bili u oktobru

Centralna izborna komisija (CIK) danas je usvojila odluke kojim treba biti pokrenut postupak javnih nabavki "teških" nešto više od dva miliona KM.

Radi se o odlukama o nabavci glasačkih listića, čija je procijenjena vrijednost oko 1,3 miliona KM, o nabavci usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala (232.000 KM), nabavci materijala za Opće izbore (133.000 KM) i ambalažnog materijala (140.000 KM), oglašavanju u dnevnoj štampi (112.000 KM), te održavanju infosistema i razvoju novih aplikacija (152.100 KM).

Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije BiH, kazao je da CIK, i kada nema usvojen budžet ili nema operativna sredstva, može raspisivati javne pozive i zaključiti s odabranim dobavljačima okvirni sporazum, ali da konkretne ugovore mogu sklopiti tek nakon što CIK bude imao novac za njihovu provedbu.

CIK je danas usvoljio i privremeni Plan nabavke za 2022. godinu, a usvojen je i zaključak o prikupljanju ponuda za zakup skladišta.

Opći izbori planirani su za oktobar ove godine. CIK u prvoj sedmici maja treba donijeti odluku o raspisivanju izbora, a do tada moraju imati operativna sredstva. Međutim, pitanje je kada će ih biti.