Most je izgrađen 2003. godine i od tada nije obnavljan, a svakodnevno ga koristi na desetine pješaka. Zbog velike frekvencije, došlo je do oštećenja betonskih dijelova mosta, ali i antikorozne zaštite glavnih čeličnih nosača mosta i ograde.

Projektom je predviđena sanacija, koja podrazumijeva radove na sanaciji betonskih dijelova mosta, zatim zaštite čeličnih elemenata mosta od korozije, sanaciju pristupnih rampi i stepeništa, te bojenje ograde, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.

Osim što će most dobiti potpuno novi i ljepši izgled, ovim projektom poboljšat će se i sigurnost pješaka, naročito djece koja idu u Osnovnu školu "Mehmedalija Mak Dizdar".

Vrijednost radova koje finansira Općina Novi Grad iznosi 57.000 KM, a rok za završetak je 45 dana.