U toku je izgradnja nove pješačke staze, unutar školskog dvorišta, i otvaranje alternativnog pristupnog puta iz ulice Ramiza Salčina za djecu koja pohađaju tu školu. Već od drugog polugodišta bit će otvoren drugi prilaz školi iz ulice koja ima bolje sigurnosne karakteristike.

- Navedeni radovi dio su mjera za poboljšanje sigurnosti učenika u saobraćaju, definisane sa roditeljima, nakon tragedije koja se početkom decembra prošle godine dogodila u blizini škole, a s ciljem rješavanja problema uskih prilaza školama i drugih nedostataka kojima su ugroženi dječiji životi na putu od kuće do škole i obrnuto - navodi se.

Za rekonstrukciju prilaza zgradama osnovnih škola na području općine Novi Grad u budžetu Općine Novi Grad za 2022. godinu planirano je 400.000 KM. U narednom periodu radit će se trotoar, duž ulice Branislava Nušića, kao i parking za uposlenike navedene škole te izmještanje niša za kontejnere sa pristupnog puta prema školi.

Uporedo se radi projektna dokumentacija za modernizaciju odnosno zamjenu svih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom u okolnim ulicama i dogradnju nove te će se pristupiti javnoj nabavci da bi se u ulicama u blizini zgrade škole zamjenila postojeća rasvjetna tijela jačom LED rasvjetom.

- Također se provode aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za saobraćajnu signalizaciju u blizini zgrada škola na području općine Novi Grad Sarajevo. Nakon izrade projektne dokumentacije i pribavljanja neophodnih saglasnosti od resornog ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, moći će se izvršiti nabavka i ugradnja saobraćajne signalizacije.

S obzirom na to da su u većini slučajeva sa obje strane prilaza školskim objektima kapije, garaže, pomoćni objekti, ograde itd. predstoji dugoročan rad i na rješevanju imovinsko - pravnih odnosa, otkupu zemljišta i proširenju saobraćajnica da bi se dovele u uslove kakvi su predviđeni regulacionim planom i osigurali bolji i sigurniji uslovi kretanja učenika - saopćio je Press Općine Novi Grad Sarajevo.