Navodi se da je isplata u bankama u kojima korisnici imaju otvorene tekuće račune.

Pravo na tu naknadu ostvarilo je 3.384 korisnika, a za te namjene iz budžeta KS izdvojeno je 1.114.885,96 KM, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.