Počela je prva hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će zastupnici razmatrati Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, koji iznosi 928.370.876 KM.

Nacrt budžeta prošle sedmice usvojila je Vlada KS, te ga proslijedila novoj Skupštini na razmatranje. Ministar finansija KS-a Jasmin Halebić je kazao da je to najveći do sada planirani iznos Budžeta KS, te pojasnio da se najveći dio prihodovne strane Nacrta budžeta, oko 77 posto, odnosi na prihode od poreza.

Naveo je da prihodi od indirektnih poreza iznose oko 430 miliona KM, poreza na dohodak 144 miliona KM i na dobit 128 miliona KM. Te tri pozicije nose glavninu iznosa budžeta i one su u posljednje četiri godine značajno uvećane, a to je pokazatelji rasta privrede u KS-u i Federaciji BiH. Što se tiče neporeznih prihoda, Halebić je naveo da je njihov udio u budžetu 15 posto ili 140 miliona KM, dok prihodi od tekućih transfera i donacija te primici od zaduženja iznose oko tri posto.

Kada je riječ o rashodovnoj strani, kapitalni budžet će iznositi 150 miliona KM, zaduženja emisijom obveznica od 33 miliona, dok su oko 140 miliona planirana zaduženja na inostranom tržištu koja će biti utrošena najvećim dijelom u projekte saobraćajne infrastrukture. Što se tiče deficita Budžeta, očekuje se da će iznositi 70 miliona KM, odnosno bit će smanjen za oko 38 posto.

Po riječima premijera KS-a Zolja, budžet je razvojni, stabilizirajući i socijalni, a njime su predviđeni mnogi kapitalni projekti, kao i povećanje standarda socijalnim kategorijama.

- Realizacija projekta EBRD-a za rekonstrukciju vodovodne mreže planirana je za narednu godinu - istakao je premijer KS i dodao da je također planirana i rekonstrukcija tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, nabavka novih tramvaja, trolejbusa, autobusa što će se finansirati iz kredita EBRD-a, a osigurana su i sredstva za Prvu transferzalu od Vogošćanske petlje do Grbavice. Ministarstvo za boračka pitanja uspjelo je osigurati stanove za porodice šehida, kao i za porodice poginulih boraca.

Na današnjoj sjednici, kojom će predsjedavati Elmedin Konaković, danas će biti razmatran i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta KS za 2019. godinu.