Adaptacija obuhvaća izvođenje građevinsko-zanatskih radova, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacijama i mašinskim instalacijama u salama za tjelesni odgoj. Radit će se i na popravci sanitarnih čvorova i svlačionica, te nabavka neophodne opreme za fiskulturne sale, koševi, švedske ljestve, užad i merdevine za penjanje i slično, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.

- Nakon što su realizirani projekti energetskog utopljavanja pet osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, iskazala se potreba za rekonstrukcijom fiskulturnih sala koje su u svim školama poprilično stare, a neke i neuvjetne za odvijanje nastave. Prema izrađenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji za adaptaciju sala, odabrane su ove tri prioritetne sale osnovnih škola, za šta je ukupno izdvojeno oko 300 hiljada marka - naglasio je Nedžad Koldžo, načelnik Općine Novo Sarajevo, koji je obišao radove u sali za tjelesni odgoj OŠ "Grbavica I".