Nakon davanja saglasnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine, direktor FIPA-e Milica Marković će u narednom periodu organizovati potpisivanje istih s predstavnicima Ureda za investicije Predsjedništva Republike Turske i Agencije za promociju izvoza Republike Mađarske. 

Ured za investicije Predsjedništva Republike Turske je nacionalna organizacija za promociju mogućnosti investiranja u Tursku i za pružanje pomoći investitorima prije, tokom i nakon dolaska u Tursku. Cilj potpisivanja Memoranduma o saradnji s FIPA-om je poboljšanje saradnje u oblasti investiranja, uspostavljenje direktnih kontakata privrednika i investitora, stvaranje povoljnih uvjeta za ekonomski rast i organizacija posjeta na visokom nivou za državne institucije, privatne i javne kompanije i ostale relevantne aktere u ekonomskim odnosima.

FIPA i HEPA (Agencija za promociju izvoza Mađarske) će potpisati Memorandum o saradnji o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava za mađarske kompanije koje investiraju u BiH.

Vlada Mađarske je formirala Investicioni program Zapadnog Balkana koji podrazumijeva dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava mađarskim kompanijama koje žele investirati u regiju Zapadnog Balkana.

FIPA će analizirati i procjenjivati svaki nominirani projekat, koristeći kao neke od kriterija poslovne indikatore mađarskih kompanija koje nominuju projekat, zatim značaj projekta za BiH i finansijsku analizu projekta.