- Predmetni dosje je predat ovlaštenim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo i on će biti predat Sudu Bosne i Hercegovine koji je, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, licenciran za čuvanje tajnih podataka - saopćila je OSA.

Trenutno Tužilaštvo BiH vodi istragu o validnosti diplome koju je Američki univerzitet izdao direktoru OSA-e Osmanu Mehmedagiću.