Zajednički stav im je, kako su ranije izjavili, da se njihove plaće usmjere prema boračkoj populaciji, a cilj je da se podstakne akcija konačnog zbrinjavanja ove vrlo osjetljive kategorije stanovništva, što je jedna od najvećih moralnih obaveza društva.

Robert Pleše (NS), predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo, ni sam nije siguran kako će se ta sredstva uklopiti u budžet i da li će se moći upotrijebiti po želji troje zamjenika koji su se odrekli profesionalnog angažmana u OV Novo Sarajevo.

- Ne znam na koji način će se u budžetu raspodijeliti ova sredstva. Možemo ih upotrijebiti za uvećanje boračkih fondova ili za stipendije djece šehida ili neku drugu potrebu. Općina Novo Sarajevo još nije usvojila budžet za 2021. godinu i u fazi smo privremenog finansiranja. Prije usvajanja, odnosno u prijedlogu budžeta moramo vidjeti šta je predviđeno ili da se amandmanski djeluje i da se tačno zna gdje je i da li je moguće prebaciti novac za boračku populaciju, u ovom trenutku ne znam odgovor na to pitanje – kaže Pleše.

Budžet se mora uraditi po zakonu jer ima tačno određene stavke koje se smiju, a koje ne smiju dirati, dodaje Pleše, pa nam je pokušao pojasniti šta se njemu događalo kada je htio dio svoje plaće davati u humanitarne svrhe.

- U prošlom mandatu kada sam bio u Općinskom vijeću Novo Sarajevo htio sam da mi se od paušala mjesečno skida 100 maraka za neku humanitarnu organizaciju. U nadležnoj službi kažu mi da se to ne može izvesti, nego da lično moram uplaćivati. Tako sam na kraju i uradio – kaže Pleše.

Iz Službe za privredu, budžet i finansije Općine Novo Sarajevo dobili smo podatke koliko iznosi mjesečni paušal za vijećnike i ostala primanja rukovodstva Općinskog vijeća u zavisnosti za šta su se opredijelili.

- Mjesečni paušal za vijećnike iznosi 599,40 KM neto, (bruto 738,38 KM). Mjesečni paušal za zamjenike predsjedavajućeg Općinskog vijeća koji funkciju obavljaju volonterski iznosi 1.198,80 maraka (bruto 1.476,74 KM). Plaća zamjenika OV Novo Sarajevo, ako se profesionalno angažuje, 2.812 maraka neto, a bruto bi iznosila 4.517 maraka. Predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše, koji profesionalno obavlja ovu funkciju, ima mjesečnu plaću 3.552 marke (bruto plaća iznosi 5.706 KM) – podaci su općinske Službe za privredu, budžet i finansije.

Džaka, Salihagić i Kalamujić izjasnili su se da će svoje funkcije obavljati volonterski.

- Volonterski rad utvrđen je Poslovnikom OV Novo Sarajevo o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i Kolegija Općinskog vijeća. Po ovoj odluci zamjenici koji su se opredjelili za volontersko obavljanje dužnosti mjesečno bi trebali dobijati 1.198,80 maraka - pojasnili su iz općinske Službe za privredu, budžet i finansije.

Nakon što su se odrekli profesionalnog angažmana, tri zamjenika OV Novo Sarajevo primat će iznos koji je određen za volonterski rad. 

- Tri zamjenika koji su se odrekli profesinalnog angažmana, ne mogu se odreći primanja po volonterskoj osnovi jer to je određeno u Poslovniku OV Novo Sarajevo, a preračunato to iznosi dupli paušal jednog vijećnika. Ako bi oni željeli da i taj novac preusmjere nekome, to je njihova odluka jer se novac uplaćuje na njihove lične bankovne račune - pojasnio je Robert Pleše, predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo.