Federalna vlada je donijela Odluku kojom utvrđuje visinu plaća direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Pazarić, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine - Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

Mjesečna neto plaća direktora utvrđena je u rasponu od dvije do tri prosječne neto plaće u FBiH, a mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvrđena je za članove u visini 60 posto od prosječne neto plaće u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a 80 posto za predsjednike.

VEZANI TEKST -  Pogledajte koliko iznose plaće direktora zavoda Drin, Bakovići, Pazarić...