- Odluka je suprotna i demokratskom načelu u Ustavu BiH koje nalaže obavezu svima da postupaju u skladu sa pozitivnim pravnim propisima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIKBiH) nije potvrdila kandidature Bradare, Stojanovića i Lende niti su kandidati prošli potrebne provjere. Navedeno je trebalo biti okončano do petka 24. februara za kada je Refik Lendo, kao najstariji kandidat zakazao sastanak na kojem su trebali dogovoriti o izboru predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i Vlade FBiH - navodi Pivić i doodaje:

- Ustav FBiH propisuje mogućnost da kandidati, ukoliko se ne dogovore oko izbora predsjednika FBiH i dva potpredsjednika o tome obavijeste Zastupnički dom FBiH koji će onda izvršiti izbor. Međutim, Bradara i Stojanović nisu obavijestili Zastupnički dom već su jednostrano donijeli Odluku o izboru predsjednika FBiH, bez potvrde CIKBIH, bez konsultacije sa Refikom Lendom i bez potpisa Refika Lende i samo je dostavili na potvrđenje. Ovakvo neustavno ponašanje razara vladavinu prava i pravnu sigurnosti, a cilj mu je političko razvlašćivanje Bošnjaka.