Pisali ministru Crnadku: Studenti se žale zbog oglasa MVP-a BiH

objavljeno: 05.02.2018. u 15:17

Studenti fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci uputili su žalbu ministru Igoru Crnadku zbog javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Naime, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, putem Agencije za državnu službu BiH, 22. januara 2018. godine objavilo je javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i to za sljedeće pozicije: III sekretar u Odsjeku za radno-pravnu zaštitu, II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju, III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku, II sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove, I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove, te Viši stručni suradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju.

Osim za II sekretara u Odsjeku za međunarodnopravne poslove, gdje je potrebno imati završen pravni fakultet, za pozicije u Ministarstvu dovoljno je imati "završen fakultet", što je dakako opći uvjet za sve državne službenike, u skladu s čl. 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, dok se posebni uvjeti u smislu obrazovanja ne traže.

- Članak 9. st. 5. Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua propisuje da se "opisi poslova po pravilu preuzimaju iz akta o unutrašnjoj organizaciji institucije, kao i posebni uvjeti u pogledu vrste usmjerenja visokog obrazovanja, (...) kao i drugih posebnih uvjeta koje mora ispuniti kandidat prema propisu o unutrašnjoj organizaciji institucije." Pitamo se, zašto Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova BiH nije javno objavljen, tj. dostupan na službenim stranicama Ministarstva? Ne umanjujući vrijednost bilo čijeg obrazovanja, pitamo se može li kao kriteriji za prijem u Ministarstvo vanjskih poslova, i to na poziciju III sekretara u Odsjeku za Aziju i Afriku, biti diploma agronomskog, mašinskog, šumarskog, ili pak rudarskog fakulteta - navode udruženja studenata fakulteta političkih nauka.

Pojašnjavaju da istovremeno, diplomci fakulteta političkih nauka u Bosni i Hercegovini nemaju priliku raditi u struci.

- Upravo oni, akademski građani koji imaju diplome međunarodnih odnosa i diplomacije, kao i sve kompetencije koje su tražene za poslove državnih službenika Ministarstva vanjskih poslova BiH, nemaju priliku dokazati vlastito znanje u praksi. Podsjećamo 30.12.2016.g. u Banja Luci održan je sastanak predstavnika studentskih organizacija fakulteta političkih nauka u BiH s ministrom vanjskih poslova BiH g. Crnadkom, također zbog diskriminacije diplomaca s navedenih fakulteta. Na tom sastanku, ministar g. Crnadak je obećao suradnju Ministarstva na čijem je čelu s fakultetima političkih nauka u BiH, no do danas se ništa nije promijenilo, a javni oglas zbog kojeg smo prisiljeni ponovno reagirati nije ohrabrujući u tom smjeru - ističu u saopćenju, te dodaju: "Ovim putem pozivamo ministra vanjskih poslova BiH, g. Crnadka da navedeni javni oglas poništi te u obnovljenom postupku naznači posebne uvjete u pogledu vrste usmjerenja visokog obrazovanja za navedene funkcije u Ministarstvu vanjskih poslova BiH".