Pionirska dolina: Dom penzionera u zgradi bivšeg Diskotona

objavljeno: 24.01.2018. u 14:27

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić, direktor Parka Alen Ramić i načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić potpisali su Memorandum o razumijevanju za realizaciji projekta izgradnje i budućeg korištenja doma za penzionere na lokalitetu Pionirska dolina gdje se nalazi devastirani objekat bivšeg Diskotona.

Memorandum predstavlja polaznu tačku za razvoj partnerstva, a temelji se na zajedničkim vrijednostima i saradnji.

- Okruženje Pionirske doline je idealno za izgradnju doma penzionera - kazao je Ramić.

Ministar Hasanspahić je kazao da će Kanton Sarajevo pružiti maksimalnu podršku u realizaciji ovog izuzetno značajnog projekta.

- Devastirani objekat bivšeg Diskotona nema nikakvu svrhu, a prostor se može iskoristiti na pravi način. Zemljište je državno vlasništvo, odnosno vlasništvo Kantona Sarajevo sa upisanim pravom korištenja preduzeća Park. Skupština KS je ta koja treba dati saglasnost da se navedeno zemljište ustupi Općini Centar, a s obzirom na značaj izgradnje jednog takvog objekta, mislim da neće biti problema da se to realizira - pojasnio je Hasanspahić.

Načelnik Ajnadžić je istakao da Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica želi riješiti problem nedostatka adekvatnih objekata za trajni boravak lica starije životne dobi, te da je u tom smislu započela pripremne aktivnosti s ciljem izgradnje dva ovakva objekta.

- U narednom periodu želimo izgraditi dva doma za penzionere, jedan na lokalitetu bivšeg Diskotona, ovdje u Pionirskoj, a jedan u okruženju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ u Nahorevskoj ulici 195, nekadašnja bolnica ''Dr. Ernest Grin'' – kazao je Ajnadžić, navodi se u saopćenju Općine Centar.