- U prethodnom periodu Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je pripremila prijedlog odluke i pribavila pozitivna mišljenja od relevantnih institucija, osim mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH. I pored više urgencija, nisu dobili povratnu informaciju – istaknuto je u nedavno objavljenom izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH.

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH istakli su da ovakvo stanje traje čak od 2008. godine, te da problem sa donošenjem Odluke o popisu esencijalnih lijekova nikada nije riješen.

VEZANI TEKST - Zakonska obaveza: Ne zna se minimum lijekova koji moraju biti u BiH u svakom momentu

No u odgovoru Ministarstva finansija i trezora BiH istaknuto je da je materijal koji imaju star skoro šest godina.

- Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je 25. novembra 2015. godine zatražila mišljenja nadležnih institucija, a tako i Ministarstva finansija i trezora BiH. Naime s obzirom na to da je predmetni prijedlog Odluke o listi esencijalnih lijekova u Bosni i Hercegovini iz 2015. godine te da je proteklo skoro šest godina, potrebno je da Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH inovira svoj materijal u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH – odgovoreno nam je iz Ministarstva finansija.

Nije pojašnjeno šta se dešavalo u međuvremenu, od 2015. godine do sada, odnosno da li je bilo i kakvih problema sa davanjem mišljenja onda kada je materijal i dostavljen.

Iz Ministarstva finansija su nadalje istakli da njihovo mišljenje i nije obavezujuće te da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH materijal mogla uputiti Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

Suprotono tome, u izvještaju državnih revizora navedeno je da "bez mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH Vijeće ministara BiH ne može razmatrati ovaj akt", odnosno odluku o esencijalnom popisu lijekova.