Povećanje osnovica plaća nastavnicima, policajcima i drugim budžetskim korisnicima odgođeno je jer prekinuta sjednica Supštine Kantona Sarajevo, a nije zakazana nova, pa će odluku o tome morati donijeti novoizabrana vlast u KS kada se konstituiše.  

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2018. godinu izazvao je burnu raspravu zastupnika nakon što je samostalni zastupnik Mirsad Pindžo predložio je da se ova tačka skine s dnevnog reda i ostavi novoj vladi, u čemu ga je podržala većina zastupnika.

Pindžo je svoj zahtjev pravdao uvjetom da se od povećanja plaća izuzimu premijer, ministri i zastupnici Skupštine KS.

- Nije uredu da mi povećavamo plaću novoj vladi, a utvrdili smo ranije da nećemo povećavati plaće sami sebi - rekao je Pindžo.

Mirza Čelik, šef Kluba SDA, naglasio je kako u ovom zakonu ne može biti dodatno navedeno da se promjene osnovice plaća ne odnose na premijera, minsitre i zastupnike, jer prateći zakoni to regulišu.

Usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2018. godinu bio je uvjet za realizaciju sporazuma koji je Vlada KS postigla sa sindikatima radnika čija primanja se realiziraju iz budžeta KS. Nakon zahtjeva zastupnika Pindže taj dogovor, očito je, neće moći biti ostvaren, bar kada je riječ o sadašnjem sazivu Vlade KS.