Prema riječima Tomislava Kvesića, portparola Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, isplata se može očekivati 5.decembra kod onih čija je revizija predmeta završena.

VEZANI TEKST - Evo zašto neki penzioneri nisu dobili zaostatke kod isplate prve penzije i kada ih mogu očekivati

- Isplata je, do okončanja revizije, obustavljena u cijeloj Federaciji BiH. Revizija se još uvijek odvija, a predmeti kod kojih je revizija završena, i koji su ispravno obračunati, se unose u sistem isplate.

Nemamo mogućnosti vršiti vanredne isplate, nego se one odvijaju u terminu redovne isplate penzija, te će svi predmeti, kod kojih je revizija okončana, biti uključeni u isplatu u terminu redovne isplate, a to je 5. decembra - rekao nam je Kvesić.

Naime Ured interne revizije FZ PIO u svrhu kontrole ispravnosti obračuna, a prema zahtjevu direktora Zavoda, provjerava iznose zaostalih penzija, te je, iz tog razloga, radi djelotvornijeg rada revizora privremeno obustavljena isplata zaostalih penzija.