Sjednica nadležne komisije je odgođena zbog nedostatka kvoruma. Došla su tri člana i nedostajao je jedan da bi bila održana.

VEZANI TEKST - SNSD i HDZ onemogućili da se u ponedjeljak glasa o zakonu bitnom za evropski put BiH

Nisu joj prisustvovali delegati Marina Pandeš (HDZBiH), Denis Bećirović (SDPBiH) i Nikola Špirić (SNSD). Na sjednici su bili samo Dušanka Majkić (SNSD), Amir Fazlić (SDA) i Lidija Bradara (HDZBiH).

Teoretski je moguće da Komisija za finansije i budžet bude održana uoči same sjednice Doma naroda u ponedjeljak, ali šanse za to su male. Bez mišljenja ove komisije, s dnevnog reda sjednice se skidaju tačke za koje je ona nadležna, a to su, između ostalog, dopune Zakona o PDV-u i izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, ali i dopune Zakona o finansiranju institucija BiH kojim se predviđa da je za vrijeme privremenog finansiranja institucija Bosne i Hercegovine, u slučaju kada nema budžeta, dozvoljeno finansiranje izbora.

I jučer je, zbog načina glasanja članova Ustavnopravne komisije Doma naroda iz HDZ-a BiH i SNSD-a, postalo jasno da u ponedjeljak delegati neće razmatrati ni zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je također jedan od tri ključna za dobijanje kandidatskog statusa BiH.