Zastupnički dom Parlamenta BiH usvojio je danas zaključke koje je predložio Šemsudin Mehmedović (SDA) u vezi sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem. Prvi je da kompletan VSTV podnese ostavke, a drugi da se po hitnoj proceduri u Parlamentu dostave izmjene i dopune Zakona o VSTV-u. 

Usvojen je i zaključak kojim se Ministarstvo pravde BiH zadužuje da u roku od 30 dana sačini i PSBiH dostavi analizu potrebnih izmjena zakona u oblasti pravosuđa u skladu sa Mišljenjem Evropske komisije o Zahtjevu BiH za članstvom u Evropskoj uniji. To je tražio zastupnik Saša Magazinović. 

Zastupnici su usvojili i zaključak kojim se predlaže osnivanje privremene istražne komisije Zastupničkog doma, čiji će ciljevi biti da istraži stanje u pravosudnim institucijama u BiH, s posebnim osvrtom na sposobnost VSTV-a BiH da učestvuje u procesima neophodnim na putu BiH ka članstvu u EU.

Usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da predloži zakon o Visokom sudskom vijeću (VSV) i zakon o Visokom tužilačkom vijeću (VTV), kojima će VSTV biti razdvojen na VSV i VTV. Prema usvojenom zaključku, najmanje polovinu članova VSV i VTV birat će njihove kolege, a ostatak zakonodavna vlast, pri čemu će se voditi računa o ustavnim principima ravnopravnosti entiteta i naroda. Kroz prijedloge zakona, izbor sudija i tužilaca učiniti javnim, uključujući i javno objavljivanje njihovih profesionalnih biografija i imovinskog kartona. Prema ovom zaključku, Vijeće  ministara BiH zadužuje se da dostavi izmjene i dopune Zakona o Tužilaštvu BiH kojim će biti uređeno da glavnog tužioca Tužilaštva BiH dvotrećinskom većinom bira PSBiH na prijedlog VTV-a.

Zastupnički dom zadužio je Vijeće ministara BiH da osigura finansijska sredstva kako bi se organizirala zajednička obuka tužilaca i agencija za provođenje zakona kako se ne bi kršila Konvencija o zaštiti ljudskih prava i Konvencija o zaštiti prava djeteta.

Zastupnički dom je danas primio je k znanju Informaciju Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH, sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko – sanskog kantona.

Uz tu informaciju, Zastupnički dom usvojio je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Služba za poslove sa strancima, Granična policija BiH, te ostali policijski organi u BiH zadužuju da pronađu uposlenike koji nesavjesno obavljaju dužnost, te da ih sankcionišu.

Usvojen je i zaključak kojim se od Tužilaštva i Suda BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te drugih nadležnih državnih institucija traži da, nakon prikupljanja dokaza o trgovini ljudima i krijumčarima, prekinu puteve ulaska migranata na teritoriju BiH, spriječe vršenje krivičnih djela i hitno procesuiraju sve izvršioce. Usvojenim zaključkom traži se da se sve nadležne institucije angažuju da se onima koji su se obogatili trgovinom ljudima oduzme nezakonito stečena imovina.

Usvojen je i zaključak kojim se traži da Koordinaciono tijelo za pitanje migracija BiH uspostavi bolju koordinaciju s Udarnom grupom za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne migracije kako bi se suprotstavili mreži koja se bavi trgovinom i krijumčarenjem ljudi.

Tim zaključkom Vijeće ministara BiH zadužuje se da uloži dodatni diplomatski napor kako bi se uspostavile bolje veze sa FRONTEX-om, kao i sa EUROPOL-om i EUROJUST-om radi borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu Doma upućeni su prijedlozi zaključaka zastupnika Šemsudina Dedića, Jasmina Emrića i Kluba pzastupnika Demokratske fronte, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

VEZANI TEKSTZastupnici iz USK u Parlamentu: "Krajina nosi najveći teret. Dođite u Bihać da osjetite migrantsku krizu"