VEZANI TEKST - Begić: Zaustavljene dopune Krivičnog zakona kojim je trebalo kažnjavati narušavanje suvereniteta BiH

Zastupnici su danas na sjednici prihvatili izvještaj Ustavnopravne komisije koja je po drugi put dostavila negativno mišljenje o predloženom zakoni, što po Poslovniku znači da se zakon smatra odbijenim.   

Predložena dopuna zakona predviđala je da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Također, bilo je definirano da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prijenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago, je zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Predloženi zakon predviđa da se uravnoteže plate budžetskim korisnicima.

Zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

VEZANI TEKST - Špago negoduje zbog odugovlačenja izmjena zakona o vojnoj službi, Borenović o licemjerju SNSD-a

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, vraćeno je Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH da ga ponovno razmotri i sačini novi izvještaj.

Naime, zastupnici danas nisu prihvatili negativno mišljenje Zajedničke komisije o predloženom zakonu.    

Zastupnici nisu prihvatili Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u BiH u skladu s evropskim standardima, čiji su predlagači poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević-Dizdarević i Denis Zvizdić.

U drugom krugu glasanja, nije data saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Zastupnici su, u drugom krugu glasanja, usvojili zaključak Šerifa Špage povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu.

Zastupnički dom je, između ostalog, usvojio Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu, te dao saglasnost za ratifikaciji nekoliko sporazuma, ugovora i protokola.