Papa Franjo je odobrio izmjene normi koje reguliraju Biskupsku sinodu, vatikansko tijelo koje okuplja svjetske biskupe na periodičnim sastancima, nakon decenija zahtjeva da žena ima pravo glasa.

Vatikan je u srijedu objavio izmjene koje je odobrio, a koje naglašavaju njegovu viziju da vjernici laici preuzmu veću ulogu u crkvenim poslovima koji su do sada bili povjereni samo kleru, biskupima i kardinalima.

Još od Drugog vatikanskog koncila, serije sastanaka tokom 1960-ih koji su modernizirali crkvu, pape su sazivale svjetske biskupe u Rimu na nekoliko sedmica kako bi raspravljali o određenim temama.

Na kraju sastanka, biskupi glasaju o konkretnim prijedlozima i izlažu ih papi, koji zatim sastavlja dokument uzimajući u obzir njihove stavove.

Do sada su jedine osobe koje su mogle glasati bili muškarci.

Ne, prema novim izmjenama, pet redovničkih sestara pridružit će se petorici svećenika kao predstavnici njihovih crkvenih redova s ​​pravom glasa.