Obuka je namijenjena ponajprije pripravnicima raspoređenim u Uredu Vlade ZHK za evropske integracije kako bi stekli potrebno znanje i praktično iskustvo za pisanje projekata, kao i jačanju vlastitih kapaciteta Ureda.

Naime, radionica je temeljena na razvoju nove turističke ponude u ZHK, tj. razvoju ideje panoramskih letova balonom na vrući zrak iznad Hercegovine. Kako navode iz Ureda, ZHK je u svojim strateškim dokumentima težište stavila na razvoj aktivnog i ruralnog turizma, te bi ovakav vid turističke ponude u budućnosti nadopunio postojeće sadržaje kao što su planinarenje, zip-line, slobodno penjanje, biciklizam, paraglajding, te druge sadržaje.

Pored jačanja kapaciteta i stjecanja praktičnih znanja i iskustava cilj je, kroz seriju radionica, pripremiti projektni prijedlog koji će biti spreman za finansiranje, odnosno koji će se kandidirati na buduće otvorene pozive za finansiranje projekata u sektoru turizma. 

Ovo je prva u nizu praktičnih radionica koje će Ured Vlade ZHK za evropske integracije održati u 2021. godini i kroz koje će se razraditi niz projektnih ideja i pripremiti ih za prijavu na buduće otvorene pozive i konkurse, navodi se u saopćenju.