Uticaj pandemije Covid-19, bez sumnje, odrazio se i na poslovanje bankarskog sektora u BiH zbog pada prometa i kreditne aktivnosti te moratorija na kredite usljed zatvaranja mnogih firmi i otpuštanja radnika.

Prema podacima Centralne banke BiH, pogoršanje profitabilnosti bankarskog sektora osjetilo se i u prvom ovogodišnjem tromjesečju. Utjecaj pandemije odrazio se na ekonomsku aktivnost već u martu, kada je u odnosu na isti period 2019. godine dobit banaka smanjena za 21,08 miliona KM (- 18,1%), na 95,35 miliona sa 116,43 miliona KM.

U prvom polugodištu 2020. u odnosu na isti period prošle godine, banke u BiH su imale i pad ukupnih prihoda za 16,96 miliona KM (-2,4%), na 701,70 miliona sa 718,66 miliona KM. Neto prihodi od kamata u tom periodu smanjeni su za 20,05 miliona KM (-4,8%), na 398,45 miliona sa 418,50 miliona KM.