Naime, teško je bilo doći do izjašnjenja Vlade FBiH o ovoj inicijativi, a koja je na dnevnom redu Vlade bila 10. juna.

Kada smo kontaktirali nekoliko ministara uputivši im pitanje da li se Vlada FBIH izjašnjavala o inicijativi izmjena Zakona o plaćama, jedni su nam odgovorili da baš i nisu pratili tok sjednice, a drugi da su više puta izlazili sa sjednice, pa se i ne sjećaju da li je bilo riječi o ovome. U Sekretarijatu Vlade FBiH nam također nisu mogli ništa kazati o izjašnjenju.

Potom smo kontaktirali kabinet federalnog ministra pravde Mate Jozića, a iz kojeg su nam u konačnici poslali današnje izjašnjenje Vlade FBiH.

Podsjećamo, zastupnica Elma Đogić je još 24. aprila podnijela incijativu u kojoj je tražila smanjenje koeficijenta za izabrane zvaničnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnika, a što bi donijelo uštede na godišnjem nivou od 12 miliona KM, a kojim bi se pomoglo onima koji su pogođeni krizom uzrokovanom koronavirusom.

- Što se tiče inicijative koja se odnosi na procentualno smanjenje plaća izabranih zvaničnika, ističemo da je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine u članu IV.a. 14. propisano da će članovi oba doma biti plaćeni kako je utvrđeno zakonom. Plaća se neće povećavati ili smanjivati tokom izbornog mandata, osim za prilagođavanje troškovima života - navodi se u izjašnjenju Vlade FBiH i dodaje:

- Prihvatanje inicijative i donošenje Zakona o smanjenju plaća izabranim zvaničnicima bilo bi u suprotnosti sa citiranim članom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi zbog toga izabrani zvaničnci bili izuzeti od smanjenja plaće, došlo bi do velike razlike u visini plaća, čime se dovode u neravnopravan položaj ostale kategorije na koje se primjenjuje odredba člana 9. Zakona o plaćama naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

Zatražili smo komentar zastupnice Đogić koja nije krila razočaranje u Vladu FBiH.

- Razočarana sam stavom Vlade FBiH jer je ovo najmanje što smo mogli učiniti za građane koji su nas birali. Smatrali smo da će ovo predloženo rješenje omogućiti uštede u budžetu FBiH i osigurati da se ta akumulirana sredstva preusmjere u saniranje posljedica u privredi. Ali ne, mi imamo nova zaduženja čime će se dodatno opteretiti generacije koje dolaze. Trebali smo krenuti od sebe. Na kraju, ne pamtim kada je posljednji put Ministarstvo pravde FBiH pokrenulo izmjene Zakona o plaćama i naknadama - rekla nam je Đogić.