- Podaci ukazuju na to da se ne očekuje ubrzavanje inflacije i da će ona ostati uglavnom na niskom nivou. Održavanju niske inflacije, što je jedan od preduslova održivog ekonomskog rasta, doprinosi i postojeći aranžman monetarne politike u BiH - naglasili su iz CBBiH.

CBBiH od prošle godine objavljuje podatke svog kontinuiranog istraživanja o inflacionim očekivanjima na polugodišnjoj osnovi, a u cilju sagledavanja generalne percepcije o cjenovnim kretanjima.

Iz CBBiH navode da će i dalje u saradnji sa bankama i osiguravajućim društvima provoditi istraživanja o inflacionim očekivanjima u BiH te rezultate objavljivati radi transparentne komunikacije sa javnošću i očuvanja kredibiliteta monetarne politike.