U Centru za kulturu Mostar, a u okviru "Mostarskog ljeta" otvorena je  izložba fotografija "Arhitektura i spomenici naspram politike i geografije", autorice Majde Turkić.

Majda Turkić je studirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču.  Dobitnica je brojnih nagrada, između ostalih i one Ministarstva kulture  Austrije. Radi i kao kustos, konceptualni umjetnički fotograf i likovni  kritičar.

- Ovdje postavljam pitanja odnosa prema institucijama kulture i  spomenicima koji danas imaju sasvim drugačiju poziciju, u odnosu na  vrijeme kad su izgrađeni. Pokušavam potaknuti na razmišljanje kakav  odnos politike imaju prema tim objektima. A sve više smo svjedoci da  prave vrijednosti bivaju potisnute, a na površinu ispliva nešto što,  najblaže rečeno, ima veoma upitnu vrijednost. Potpuno krive stvari i
"vrijednosti" postavljene su u prvi plan. Mlade generacije danas u  većini, nažalost, vrednuju estradiziranu "umjetnost", a ovom izložbom  pokušavam utjecati i na to - kaže autorica izložbe Majda Turkić.

Koncept serijske fotografije odražava stil betonske umjetnosti koji  pokazuje jedinstvenu apstraktnu strukturu izvedenu iz primarnih,  kontinuirano čistih i rigoroznih oblika. Arhitektonski objekti služe za  predstavljanje strogog matematičkog izlaganja geometrijske figure  koristeći apstraktnu konfrontaciju svjetla i nadopunjavanja sjena scene  snažnog kontrasta.

Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan rekao je da osim umjetničke  vrijednosti fotografija obuhvaćenih izložbom, sama izložba otvara i  mnoga pitanja.

- Muzej kao baštinska institucija posebno je zainteresiran  za spomeničku kulturu koja je djelom involvirana u njegovu muzejsku  djelatnost, te društvene pojave koje je donijela tranzicija. Vjerujem da  je autoričina poruka ovom izložbom pravi putokaz u percipiciranju  spomeničke kulture – kaže Krhan.