Fondacija "Ljiljan" Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisala je konkurs za dodjelu 100 stipendija za studente svih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2019/2020 godinu.

Iznos stipendije je 500 USD, odnosno ekvivalentno u KM shodno kursu dolara nekoliko dana prije dodjele stipendija.

U slučaju da se zaprimi veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstva od donatora za svrhu stipendija.

Pravo na stipendiranje imaju studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom 8, a prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida i demobilisanih boraca, jetimi i djeca povratnika, kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Više informacija o uslovima prijave na konkurs mogu se dobiti na portalu www.islamskazajednica.ba ili na portalu www.icnab.com

Rezultati konkursa će biti objavljeni u septembru ove godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike .