Internacionalni kongres djeteta, četvrti po redu, pod nazivom "Djeca su stubovi svijeta“, otvoren je večeras u Sarajevu u organizaciji istoimenog udruženja. Jedan od pokrovitelja je Ministarstva civilnih poslova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Kongres je otvorila ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac podsjećanjem da je Bosna i Hercegovina država potpisnica međunarodnih konvencija o dječijim  pravima i dva dodatna protokola koji zabranjuju svaki vid diskriminacije nad djecom.

Ona je pozvala mlade učesnike kongresa na sticanje i obogaćivanje znanja i sposobnosti kroz obrazovanje, ali i na njegovanje moralnih vrijednosti i pozitivnog odnosa čovjeka prema drugom čovjeku, kao što govori i moto kongresa.

Borovac je kazala da različitosti nisu teret nego ogromno bogatstvo bosanskohercegovačkog društva i dodala da kongresu prisustvuju i djeca iz migrantskog kampa u Salakovcu.

Učesnicima kongresa obratio se, među ostalima, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark porukama ohrabrenja mladoj generaciji da budu generator progresivnih ideja koje donose dobrobit svakom društvu.

Mladima je također poručio da treba da imaju individualitet, ali i spremnost da saslušaju drugačija mišljenja, u kontekstu otvorenosti za nove vidike.

Wigemark je večeras tokom kongresa potpisao Povelju Udruženja "Djeca su stubovi svijeta“ i naglasio značaj visokih moralnih vrijednosti i jakog obrazovanja.

Udruženje "Djeca stubovi svijeta" ima za cilj da pošalje u svijet pozitivnu poruku djece iz Bosne i Hercegovine koja shvataju da je evropska budućnost BiH i regiona njihova budućnost, naglašavaju organizatori ovog događaja.

Predsjednica Udruženja Fatima Hukić više puta je i ranije naglasila da je na prvom Međunarodnom kongresu poručeno da najveći problem čovječanstva leži u "gubljenju čovjeka u ljudskom biću“ te pozivala na očuvanje moralnih i ljudskih vrijednosti, "borbu za čovjeka u ljudskom biću“.

Prvi Internacionalni kongres djeteta održan je od 21. do 26. jula 2000. godine.