O tome u novoj epizodi Krvnih delikata govore istražitelji iz BiH i Srbije, vještaci, rodbina ubijenog i osuđeni za ubistvo.

Svjedoče o prijetećim porukama, detaljima koji su ukazali na trag, o mjestu na kojem se  otmičar skrivao, o bunaru na salašu kod Subotice koji je bio koban.

Kako je zadokumentovano ubistvo od 150.000 eura?