Sjednica Vijeća ministara koja je bila zakazana za danas, odgođena je za četvrtak, 3. oktobar. 

Na dnevnom redu sjednice bilo je više materijala Ministarstva sigurnosti koji se odnose na stanje u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u našu zemlju: Informacija sa sveobuhvatnim Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za juni, juli i august ove godine  te Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice. 

Između ostalog, državni ministri trebali su raspravljati i o Informaciji o radu Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ za period 2018. zaključno sa aprilom 2019. godine, Nacrtu ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, sa Osnovama za zaključivanje navedenog ugovora, Prijedlogu odluke o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH u 2019. godini...