Presudu je izrekao Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, a Škondrić je proglašen krivim što je 27. juna prošle godine, oko 16 sati, na zboru u blizini manastira Glogovac u Šipovu, "ugrozio sigurnost oštećenom ozbiljnom prijetnjom da će ga lišiti života".

U optužnici koju je protiv njega podiglo Okružno javno tužilaštvo Banja Luka se navodilo da je Škondrić bio u alkoholisanom stanju kada je, ispod šatora Papilon, prišao oštećenom gdje su se prvo verbalno sukobili.

- U jednom trenutku, držeći u desnoj ruci pištolj marke "TT", fabrički broj C-203106, kalibra 7,62 mm, vlasništvo MUP-a RS-a, ponovo je prišao oštećenom i uperio pištolj prema njemu. Kod oštećenog je to izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za sopstveni život - stajalo je u optužnici.

Kako saznajemo, u presudi se navodi da je Škondrić dužan platiti novčanu kaznu od 2.500 KM u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude uz upozorenje da, ukoliko to ne učini, sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 50 KM novčane kazne zamijeni jednim danom zatvora.

- Optuženi je dužan platiti sudu troškove krivičnog postupka u iznosu od 345 KM te paušalni iznos troškova krivičnog postupka u visini od 150 KM, a u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude – stoji u presudi.