Menadžment ove zdravstvene ustanove pored svakodnevnog rada u oblasti zdravstvene zaštite, nosi teret i cjelokupnog procesa izgradnje novog objekta, kao i svih pripremnih i zakonom propisanih radnji koje treba ispoštovati do konačnog početka građevinskih radova.

Prema riječima Ademira Jusufagića direktora Doma zdravlja Bihać, menadžment ove zdravstvene ustanove je izuzetno odgovoran po pitanju poštivanja svih zakonskih procedura kako ne bi došlo do bilo kakvih zastoja i blokada.

Dodaje kako se ovdje ne radi o objektu javne zdravstvene ustanove, koji treba da bude funkcionalan da bi dobio upotrebnu dozvolu.

- Mi smo još u februaru ove godine, a nakon idejnog projekta, krenuli sa urbanističkom dozvolom i dobili smo je nakon pet-šest mjeseci i tu su se zahtjevali razni elaborati i ostale stvari koje se vežu za urbanističku dozvolu. Odmah nakon toga smo krenuli u javni poziv za ponuđače za izradu glavnog građevinskog projekta i evo nakon 45 dana taj javni poziv je krajem prošle sedmice zatvoren. Javilo se šest-sedam firmi koji ispunjavaju potrebne uvjete i sada komisija treba da odredi najnižeg ponuđača tj. validnost tih ponuda a onda nakon 15-ak dana kada prođe žalbeni rok, potpisuje se ugovor sa firmom koja će raditi glavni građevinski projekat - kazao je Ademir Jusufagić, direktor Doma zdravlja Bihać, za Fenu.

Zakonski rok za izradu tog projekta je 90 dana, gdje u međuvremenu onaj ko radi građevinski projekat traži i građevinsku dozvolu a pred kraj tog projekta se raspisuje javni poziv za reviziju glavnog građevinskog projekta koja traje mjesec dana. Tek nakon toga ide javni poziv za izvođača radova i raspisuje se javni poziv za nadzor izvođača tih radova.

-  Ako ne bude pritužbi, tužbi i žalbi vjerujem da bi radovi mogli početi najkasnije za šest-sedam mjeseci - dodao je Jusufagić.

Dom zdravlja Bihać trenutno na računu ima šest miliona KM namijenjenih u te svrhe. Pola je uplatila Vlada Federacije BiH, a drugu polovicu Vlada Unsko-sanskog kantona.

- Mi imamo ta sredstva na računu, s tim da nam je Vlada Unsko-sanskog kantona garantovala ostatak sredstava koja budu potrebna da se objekat završi - rekao je na Jusufagić.