- Ja bih rekao da smo mi danas ustvari osporili pokušaj opozicije da se građanima BiH oduzme pravo na demokratiju, pravo na održavanje općinskih izbora – izjavio je Osmanović.

Kazao je da su predstavnici SDA na današnjoj sjednici Zajedničke komisije predlagali da se ne usvoji niti jedan od amandmana koje su prethodno usvojili Zastupnički dom i Dom naroda ili da se usvoje amandmani Jasmina Emrića i Doma naroda.

- Amandman gospodina Emrića od 450.000 se nalazi u budžetskoj rezervi i on će biti implementiran kroz budžetsku rezervu ka institucijama Unsko-sanskog kantona, a ovih 750.000 KM, pokušali smo da taj amandman ne bude usvojen, učinili smo sve, ali u pogledu da država ostane bez Budžeta procijenili smo da je bolje ipak da taj amandman bude usvojen, a naši članovi kolegija, gospodin Zvizdić i gospodin Izetbegović, neće apsolutno trošiti niti jednu KM iz tih 750.000 – poručio je Osmanović.

Da bi Budžet bio usvojen, te da bi Centralna izborna komisija BiH dobila novac potreban za organizaciju Lokalnih izbora, potrebna je još podrška Doma naroda, a sjednica tog doma zakonodavne vlasti je zakazana za srijedu.