VEZANI TEKST - Pokrenuta procedura za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa za zakon o nepokretnoj imovini

To je prvi korak u priličnoj dugoj proceduri.

- Nakon što je u Klubu Bošnjaka za pokretanje pitanja zaštite vitalnog interesa glasalo pet od osam članova, očekivano su predstavnici SNSD-a bii protiv, napravili smo prvi korak.

Procedura nalaže da se o ovome prvo izjasni Vijeća naroda RS-a. Ukoliko odgovor bude negativan, onda se formira zajednička komisija NSRS-a i Vijeća naroda koja bi trebala ponovo raspravljati o tome.

Ako i tu bude negativan odgovor, onda se žalba šalje Ustavnom sudu RS-a. Bude li ova entitetska pravosudna institucija odbila naš prigovor, zakon će stupiti na snagu.

Upravo zbog ove započete procedure vlasti RS-a nisu objavili zakon u Službenom listu - objašnjava za Faktor Adil Osmanović, delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a.

VEZANI TEKST - U NSRS-u usvojen neustavni Zakon o nepokretnoj imovini

U tom slučaju ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kako ističe Osmanović, mogu pokrenuti članovi Predsjedništva BiH, članovi kolegija Parlamentarne skupštine BiH... Istakao je kako se i u entitetu Federacija BiH prisvaja državna imovina.

- Znamo da ima takvih slučajeva, ali na nižim nivoima, u kantonima, gradovima, općinama... Suštinska razlika je ta što FBiH za razliku od RS-a nije donijela zakon o oduzimanju državne imovine.

Titular nad državnom imovinom može biti samo BiH, odnosno sve eventualne promjene mogu biti donijete samo na nivou Parlamenta BiH. To jeste pravno pitanje, ali razumljivo da se njim bave i političari koji morali pratiti i poštovati odluke Ustavnog suda BiH - podvlači Osmanović.