- To šalje jednu poruku. Institucije Bosne i Hercegovine su ovdje. Pogotovo predsjednici država, premijeri, prvi susret treba da bude u Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, a poslije toga da se posjećuju vlade entiteta, kantona, itd. Ovo nije dobra poruka i naravno da ćemo mi uvijek stati iza toga da upućivanjem određenih kritika pokušamo popraviti takvu situaciju. To se naročito radi i dešava od naših susjednih država - Srbije i Republike Hrvatske. Naše opetovanje i stalno zalaganje će biti da, ako se radi o državnim posjetama, susret bude u Sarajevu s Predsjeništvom BiH, Vijećem ministara, a poslije toga da se ide u posjete entitatima, kantonima -  kazao je Osmanović.