- Svaki put kad se glasa za ili protiv države, Nikšić i Kojović budu suzdržani, a tako je bilo i ovaj put, čime pokazuju svoju političku anemičnost. To potvrđuje i činjenica da dio Kluba SDP-a uopće nije slijedio svog "predsjednika" već su vođeni državnim interesom stali uz SDA - dodao je Osmanović.

Nakon što se javnost, "s punim razlogom, kritički počela baviti njihovim antidržavnim stavom o temi CIK-a", Osmanović napominje da su Nikšić i Kojović pribjegli taktici skretanja pažnje.

- Podnošenje krivične prijave protiv akterima snimka imalo bi smisla da Tužilaštvo već samo nije pokrenulo istražne radnje, a podnositi prijave, sada nakon što je Tužilaštvo već samo pokrenulo postupak predstavlja najobičnije politikantstvo - istakao je u izjavi Osmanović.

Organi SDA su donijeli odgovarajuće odluke, navodi Osmanović, s kojima su se suočili s akterima spornog snimka, akteri nisu ostali bez posljedica, a organi SDP-a i NS-a nikada se nisu pozabavili korupcijskim aferama koje su dokumentirane za njihove članove.

Osmanović kaže da javnost nikada neće zaboraviti da je "Nermin Nikšić, kao premijer Federacije BiH, naređivao mijenjanje propisa samo da bi mogao zaposliti svoga brata Mirsada Nikšića na mjesto direktora Autocesta".

- Što se tiče Kojovića, neka prvo podnese prijavu naprimjer protiv Edina Forte, koji je kao premijer Kantona Sarajevo zaposlio sestru zastupnice Naše stranke Neire Dizdarević u Kantonalno javno komunalno preduzeće "Rad" ili neka podnese krivičnu prijavu protiv člana Naše stranke Igora Baroša za koga je u članku CIN-a dokumentirano da je namještao sebi zaradu na račun slijepih i slabovidnih lica u Općoj bolnici - naveo je Osmanović.

Pozvao je Kojovića i Nikšića da prvo "pometu ispred svog dvorišta, pa neka onda drugima drže lekcije, jer sve dotad s razlogom u očima javnosti izgledaju kao politikanti bez imalo kredibiliteta".