Ova odluka je u suprotnosti sa članom 36. Statuta Grada Mostara, u kojem se navodi da se izbori u Gradskom vijeću moraju obaviti tajnim glasanjem.

Navodi se to u zajedničkoj izjavi Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Ureda visokog predstavnika o Gradskom vijeću Grada Mostara.

- Pozivamo Gradsko vijeće da proces glasanja vrati na poziciju koja je u skladu sa Statutom Grada Mostara i da ponovi prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara. Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji mora se pridržavati principa vladavine zakona - navodi se u zajedničkoj izjavi.

Gradske vijećnike pozivaju da pokažu odgovornost i da hitno izaberu gradonačelnika na narednoj sjednici uz puno poštivanje principa vladavine zakona i Statuta Grada Mostara.