U Mostaru je tako zabilježeno pet slučajeva, u Stocu dva te u Konjicu jedan. Policija je svim spomenutim, među kojima, kako nam je rečeno u MUP-u HNK, nije bilo starijih od 65 godina niti maloljetnih, napisala prekršajni nalog te izrekla kaznu od 500 KM.

I tokom narednog perioda mostarski policajci će pojačanim aktivnostima na terenu vršiti kontrolu poštivanja naredbi nadležnih organa izdatih s ciljem prevencije širenja koronavirusa.